online-education-LMS

Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Nedir?

Ulusal alan yazında Learning Management System kavramının karşılığı olarak Öğrenme Yönetim Sistemi, Öğrenim Yönetim Sistemi ve Eğitim Yönetim sistemi kavramları kullanılmaktadır. Bu çalışmada söz konusu kavramın karşılığı olarak “Öğrenme Yönetim Sistemi” kullanılacaktır. Bilgisayarların eğitim alanında kullanılma sürecine bakılırsa bilgisayar tabanlı öğretim (computer-based instruction-CBI), bilgisayar destekli öğretim (computer assisted instruction-CBI), bilgisayar Devamı…

Bilgisayar Okuryazarlığı Nedir ?

Günümüzde bilim ve teknoloji baş döndürücü hızla gelişmektedir. Bu gelişim günlük yaşantımızı oldukça fazla etkilemektedir.  Bilim ve teknolojinin  buluştuğu yerler bilgisayar ve benzeri ortamlardır. İnsanların temel bilgisayar bilgilerini öğrenmeleri ve bu bilgileri modern yaşamda  kullanmaları kendilerinin olduğu gibi gelecek nesillerin de yönlendirilmesi, onlara meşale tutması açısından önemlidir. Bu çağdaş gelişmelere Devamı…

Bilgi Çağı Nedir ?

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişimin insanlık tarihinde toplumsal, ekonomik, ve bilimsel değişimin yönünü yeniden belirlediği ve giderek ağ toplumunun ortaya çıktığı döneme verilen addır. Başlangıçta bu döneme Endüstri Sonrası Çağı denmiştir. 1980′ lerde İnternet’in kullanımının yaygınlaşması ve   1995 te tamamen serbest bırakılmasından sonra endüstri sonrası terimi yerini enformasyon sözcüğüyle değiştirmiş, kavram Türkçeye Bilişim Çağı ya da Bilgi Çağı olarak yerleşmiştir. Günümüzde “Bilgi Çağı” terimi, Devamı…