Bilgi Çağı Nedir ?

OguzhanKaracar tarafından tarihinde yayınlandı

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişimin insanlık tarihinde toplumsal, ekonomik, ve bilimsel değişimin yönünü yeniden belirlediği ve giderek ağ toplumunun ortaya çıktığı döneme verilen addır.
Başlangıçta bu döneme Endüstri Sonrası Çağı denmiştir. 1980′ lerde İnternet’in kullanımının yaygınlaşması ve   1995 te tamamen serbest bırakılmasından sonra endüstri sonrası terimi yerini enformasyon sözcüğüyle değiştirmiş, kavram Türkçeye Bilişim Çağı ya da Bilgi Çağı olarak yerleşmiştir. Günümüzde “Bilgi Çağı” terimi, 1990′ lar dan bugüne kadar olan süre için kullanılmaktadır.

Bilgi çağını önceki dönemlerden ayıran beş temel özellik bulunmaktadır. Bunlar:

*Bilgi çağı bilgiye dayalı toplumun yükselişinden meydana gelmektedir.

*Bilgi çağında işletmeler bilgi teknolojilerine dayalı olarak faaliyet gösterirler.

*Bilgi çağında is süreçleri verimlilik artışına dönüşmektedir.

*Bilgi çağının başarısı bilgi teknolojilerinin kullanımında etkinlik ile ölçülmektedir.

*Bilgi çağında pek çok ürün ve hizmet, bilgi teknolojileri ile iç içe bulunmaktadır.

Bilgi Çağının Yararları :

İnternet ağı sayesinde Dünyanın bir ucundaki bilgiye ulaşıyoruz. Teknolojinin gelişimi yaşam standartlarını artırmakta ve insana daha rahat bir yaşam sunmaktadır.insanlar daha rahat yaşam koşullarına sahip olurlar ve işlerini daha çabuk ve daha rahat yaparlar.

Evlerimizde kullandığımız çamaşır bulaşık makinelerinden tüm teknolojik aletler işlerimizi daha rahat yapmamıza olanak sağlar. Tıp alanında da çığır açan ürünlerle insanların hayatına olumlu etki etmektedir.Projeksiyon makinesi, televizyon, video oynatıcı gibi cihazlar eğitimde kolaylık sağlamaktadır.Bilgi Çağında düşüncelerin, duyguların geniş insan kitlelerine daha kolay aktarılabilmesidir. Örneğin Facebook  ve Twitter gibi sosyal medya siteleri sayesinde dünyada köklü değişimler olmuştur.

Bilgi Çağının Zararları :

Bilgi Çağında nükleer silahlarla toplu ölümler gerçekleştirilmiştir. İşsizliğe neden olmaktadır çünkü bir çok işte artık insan gücü yerine makineler kullanılmaktadır. Obezliğin artması ile insanlar gelişen teknoloji karşısında daha hareketsiz ve pasif duruma düşmektedir.Bilgi çağında bilgisayarların gelişmesiyle insanlar sosyal hayatlarından ödün vermeye bilgisayar başında çok fazla vakit geçirmeye başlamışlardır. Kullanılan pek çok alet radyasyon yaydığı için insanların ömrü kısalmıştır.Her geçen gün yüzlerce yeni araç trafiğe çıkmaktadır. Bu da çevre kirliliğine neden olmaktadır.Bu çağda insanoğlu mevcut geleneklerini, kültürlerini ve kutsal değerlerini unutmaya başlamıştır.

 


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir