Bilgisayar Okuryazarlığı Nedir ?

OguzhanKaracar tarafından tarihinde yayınlandı

Günümüzde bilim ve teknoloji baş döndürücü hızla gelişmektedir. Bu gelişim günlük yaşantımızı oldukça fazla etkilemektedir.  Bilim ve teknolojinin  buluştuğu yerler bilgisayar ve benzeri ortamlardır. İnsanların temel bilgisayar bilgilerini öğrenmeleri ve bu bilgileri modern yaşamda  kullanmaları kendilerinin olduğu gibi gelecek nesillerin de yönlendirilmesi, onlara meşale tutması açısından önemlidir.

Bu çağdaş gelişmelere paralel olarak bilgisayarlar bankalarda, sağlık sektöründe, sanayi alanında, iletişimde, eğitim alanında özel tüm sektörlerde, sosyal yaşamda, otomasyon dünyası vb. alanlarda etkin olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yenilik ve gelişmişlik karşısında bilgisayar okur-yazarlık gibi bir kavramla karşı karşıya kalınmaktadır.

Bilgisayar okur-yazarlığı; Eğitim ortamında bilgisayarın araç ve ortam ikilisi olarak kullanılmasıdır diye düşünmek  mümkündür. Okur-yazarlık denince, bilgisayar ve kullanım alanlarının neler olduğun ve niçin kullanıldığı, özelliklerinin neler olduğu anlaşılır. Bilgisayar okur-yazar olma bilgisayara her yönüyle teknik olarak hakim olmak yerine günlük hayatta bilgisayarın kullanılabilecek yerlerin farkında olunması ve günlük gereksinmeler için sürekli kullanılmasıyla geliştirilecek bir olgudur diye tanımlansa da, bilgisayar teknolojisindeki sürekli gelişen donanım ve yazılım teknikleri bilgisayar okur-yazar niteliklerini  de sürekli değiştirmektedir.

 


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir