digital-transformation

Eğitimde Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm Nedir? “Dijital dönüşüm, dijital teknolojinin insan toplumunun her alanında uygulanmasına bağlı değişimlerdir” Dijital Dönüşüm, dijital teknolojileri benimseyerek iş stratejisini veya dijital stratejiyi, modelleri, işlemleri, ürünleri, pazarlama yaklaşımını, hedefleri vb. yenilemek suretiyle iş dünyasının dönüşümüdür. Bu, işin satışını ve büyümesini hızlandırarak uçtan uca çözüm sunan servis yönetim sistemidir. Dönüşüm Devamı…

Eğitimde AR (Arttırılmış Gerçeklik) Uygulamalarının Kullanımı

Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) veya kısaca AR, çevremizdeki dünyada algıladığımız fiziksel unsurların, bilgisayar kaynaklı grafik, video, ses, GPS vb. veriler ile birleştirilmesi sonucunda oluşturulan, gerçek zamanlı ve etkileşimli bir deneyim türüdür. AR VR Farkı Nedir? Artırılmış Gerçeklik uygulamalarında kullanılan donanım ve yazılımlar sayesinde, çevremizde algıladığımız gerçek dünya üzerine sanal veriler Devamı…

Erken-Yaşta-Kodlama-Çocuklar için kodlama

Çocuklar için Kodlama ve Algoritmaya Giriş

Teknolojinin hayatlarımızın geniş bir alanını doldurmasıyla birlikte birlikte birçok alışkanlığımızın da değiştiğini söylemek mümkün. Artık temel bilgisayar programlamanın öğrenilmesi fikri, hayatımız için iyi bir fikir olmaktan çok daha öte şeyler ifade ediyor. Hem yetişkinler hem de çocuklar için önemli bir beceri olarak hayatımızdaki yerini alan kodlama ve algoritma (algoritmik düşünme) Devamı…

Programlama Nedir? Nasıl Öğretilir?

Programlama Dersleri Özellikle son 5 yıldır tüm dünyada STEM(Science-Technology-Enginering-Mathematics) oldukça popüler duruma geldi. Önümüzdeki muhtemelen minimum 25 yılı etkileyecek olan bu eğitim akımı başta Amerika ve İngiltere olmak üzere bir çok ülkede okullarda uygulanmaya başladı. STEM sisteminin tüm bileşenleri belli ders konuları ve müfredatlarını içerirken Programlama bu disiplinlerin tamamını içerisine Devamı…

online-education-LMS

E-Öğrenme Trendi

  Yeni Teknolojiler hayatımızın birçok dalını etkiliyor. Eğitim sektörü de dijital devrime yabancı kalamıyor. Hem sınıf içinde dijital teknolojilerin ve cihazların kullanımı hem de online eğitimde bu teknolojilerin kullanımı artıyor.     1) Big Data (Büyük Veri)  Artan online eğitim araçları ve eğitimlerde tutulan bilgilerin kullanılarak kişilere özel eğitimler tasarlanması, Devamı…

Eğitimde Sosyal Medya Kullanımı

Günümüzde teknolojini kullanımı oldukça yaygın hale geldi ve neredeyse teknoloji olmadan insanoğlu hayatını devam ettiremez oldu. Teknoloji geliştikçe aletlerin işlevleri çoğaldı, aynı oranda ise boyutları küçüldü. Öyle ki günümüz teknolojilerini artık cebimizde taşır olduk. Kim derdi ki bundan 20 yıl önce cep telefonları sadece konuşma aracı olmaktan çıkıp, birer cep Devamı…

online-education-LMS

Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Nedir?

Ulusal alan yazında Learning Management System kavramının karşılığı olarak Öğrenme Yönetim Sistemi, Öğrenim Yönetim Sistemi ve Eğitim Yönetim sistemi kavramları kullanılmaktadır. Bu çalışmada söz konusu kavramın karşılığı olarak “Öğrenme Yönetim Sistemi” kullanılacaktır. Bilgisayarların eğitim alanında kullanılma sürecine bakılırsa bilgisayar tabanlı öğretim (computer-based instruction-CBI), bilgisayar destekli öğretim (computer assisted instruction-CBI), bilgisayar Devamı…

Bilgi Çağı Nedir ?

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişimin insanlık tarihinde toplumsal, ekonomik, ve bilimsel değişimin yönünü yeniden belirlediği ve giderek ağ toplumunun ortaya çıktığı döneme verilen addır. Başlangıçta bu döneme Endüstri Sonrası Çağı denmiştir. 1980′ lerde İnternet’in kullanımının yaygınlaşması ve   1995 te tamamen serbest bırakılmasından sonra endüstri sonrası terimi yerini enformasyon sözcüğüyle değiştirmiş, kavram Türkçeye Bilişim Çağı ya da Bilgi Çağı olarak yerleşmiştir. Günümüzde “Bilgi Çağı” terimi, Devamı…