Eğitimde Dijital Dönüşüm

OguzhanKaracar tarafından tarihinde yayınlandı

digital-transformation

Dijital Dönüşüm Nedir?

“Dijital dönüşüm, dijital teknolojinin insan toplumunun her alanında uygulanmasına bağlı değişimlerdir”

Dijital Dönüşüm, dijital teknolojileri benimseyerek iş stratejisini veya dijital stratejiyi, modelleri, işlemleri, ürünleri, pazarlama yaklaşımını, hedefleri vb. yenilemek suretiyle iş dünyasının dönüşümüdür. Bu, işin satışını ve büyümesini hızlandırarak uçtan uca çözüm sunan servis yönetim sistemidir.

Dönüşüm aşaması, dijital kullanımların, geleneksel yöntemleri basitçe geliştirmek ve desteklemek yerine, belirli bir alanda yeni türdeki inovasyon ve yaratıcılığı doğal olarak mümkün kıldığı anlamına gelir.

Daha dar anlamda, “dijital dönüşüm” “gelişme kavramı ifade edebilir kağıtsız bir “dijital iş olgunluğunu” etkiler hem bireysel işletmelerin hem de hükümet gibi toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren; kitle iletişim, sanat, tıp, ve bilim için kullanılır.

Dijital dönüşümün temel amaç ve hedefleri nelerdir?

 • Basılı ortamda tek kopya olarak üretilen bilgi kaynaklarının yedeklenmesi;
 • Tek kopya kaynaklara çoklu erişiminin sağlanması;
 • Kağıt belge ve depolama maliyetinin azaltılması;
 • Kurumsal İçerik Yönetimi Çözümlerinin uygulanması;
 • Arşivsel koruma sağlanması;
 • Dijital nesnenin bütünlüğünün korunması ve değişen teknoloji karşısında kaynakların gösterim, erişim ve kullanımının sağlanması;
 • Eski bilgisayar sistemlerinin gelecekte kullanılacak olan bilgisayar sistemleri üzerinde çalıştırılmasının  sağlanması;
 • Kütüphane, arşiv ve müzelerin raflarında veya depolarında kullanıcıya ulaşamayan milyonlarca bilginin kullanıma sunulması.

Dijital dönüşüm neden önemlidir?

Dijital dönüşümde amaç, evrensel erişimdir. Bunu cloud yapısı, endüstri 4.0 ‘ın kazandırdıkları ve büyük veri ( big data) sayesinde.

 • Fiziksel sınırların kaldırır. Dijital dönüşüm ile kullanıcılar dünyanın hemen her bölgesinden ilgili kullanıcı internet bağlantısıyla veriye ulaşabilmektedir.
 • İstenilen zamanda ulaştırır. İnsanlar gece veya gündüz istedikleri zaman diliminde ulaşabilmektedirler.
 • Çoklu erişim. Aynı kaynaktan aynı zaman diliminde pek çok kullanıcı yararlanabilmektedir.
 • Yapısal yaklaşım. Dijital dönüşüm çok daha zengin bir içeriğe ulaşabilme imkanı verirler. Örneğin belirli bir katalogdan belirli bir detaya ve ilgili bölüme daha kolayca ulaşılabilir.
 • Enformasyona erişim. Kullanıcı herhangi bir terim veya ifadeyi kullanarak ve tek bir tuşla tüm bir kolleksiyona ulaşabilir.
 • Saklama ve koruma. Orijinal kopya pek çok kullanımla niteliğini yitirebilir. Dijital dönüşümde bilgi dijitalleştirildiğinden bu tip bir sorunla karşı karşıya gelinmez.
 • Mekan. Geleneksel yaklaşımda bilgi kaynakları için ne kadar geniş bir alana sahip olursa olsunlar sınırlı bir mekana sahipken dijital dönüşümde dijital ortamın avantajıyla çok daha fazla enformasyonu bulundurabilirler.
 • Network. Belirli bir dijital platform diğer dijital platformla kolaylıkla iletişim ağı kurabilir.
 • Masraf. Teoride dijital yaklaşımda ayakta tutmak geleneksel yaklaşımdan çok daha ucuzdur.

 

educational-technology

Eğitimde Dijital Dönüşüm 

Dijitalin dönüşümün gerçekleştiği sektörler/kurumlar arasında eğitim muhtemelen ilk sıralarda geliyor diyebiliriz. Kara tahtadan akıllı tahtaya, basit seviyedeki bir kimya laboratuvarından 3D yazıcılar ve Arttırılmış gerçeklik uygulamalarına geçişten bahsediyoruz. Peki, eğitimdeki bu dijital dönüşüm bize neler getiriyor?

Web 2.0′ ın gelişmesi ve sınıflarda öğretmenler tarafından kullanılmasıyla birlikte eğitim için paylaşma ve birlikte çalışma kültürüyle şekillendirilmiş araçlar sunduğunu, öğretmene geri bildirim vermeyi mümkün kılarak, eğitimi tek yönlü bir sokak değil çift yönlü trafiğin aktığı bir otoyola dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini, öğrendikleri konuyu deneyimleyi, özümsemeyi kolaylaştırmayı ve diğer öğrencilerle interaktif bir ortamda öğrenmelerini mümkün hale getiriyor.

Web 3.0 eğitime neler getirecek?

Web 3.0 ise eğitim için çok daha fazlasını sunuyor. Birbirleriyle konuşabilen akıllı cihazlar, yazılımlar sayesinde eğitim veriye dayalı ve kişiye özel bir hal alıyor. Öğrenciler sınıfın ortalama hızında değil, kendi hızlarında öğrenebiliyorlar. Kişiselleştirilmiş öğrenme anlayışı beraberinde öğrenme ile ilgili geniş bir veri havuzunu da getiriyor. Bu veriler doğru işlendiğine ise öğrenciler yönlendirilebiliyor ve kendilerine en uygun yöntemlerle öğrenebiliyorlar. Oyunlaştırma mekanizmaları sayesinde toplanan puanlar, madalyalar bırakın çocukları, yetişkinleri bile motive ediyor ve sıkılmadan öğrenmelerine yardımcı oluyor.

Eğitim Teknolojisinin Yararları

Eğitim Teknolojisi Nedir? Eğitim teknolojisinin başlıca yararlarını şöyle ifade edebiliriz.

Serbesti: Eğitim teknolojisinin en başta gelen işlevi, öğretmen ve öğrenciyi serbest hale getirmektir. Öğretmene ve öğrenciye zaman ve mekan yönünden serbestlik sağlar.
Çeşitlilik ve Kalite: Eğitim teknolojisi çok sayıda, çeşitte ve kalitede uygulamalar sunmaktadır.
Birinci Kaynaktan Bilgi: Geleneksel öğretimde öğretmenler genellikle bilgiyi ikinci veya üçüncü kaynaktan vermektedirler. Eğitim teknolojisi yoluyla öğrenci birinci kaynakla daha fazla karşılaşmaktadır. Birinci kaynağın sınıfa getirilememe durumunda eğitim teknolojisinin sunduğu araç gereçlerle birinci kaynak sınıf ortamına ses ve görüntü olarak getirilebilmektedir.
Fırsat Eşitliği: Eğitim teknolojisinin geniş kitlelere ulaşabilmesi, öğretim hizmetinin götürülemediği yerlerde yaşayan, çalışmak zorunda olan, bedensel özrü olan vb. bireylere eğitim fırsatı vermektedir. Ayrıca belirli nedenlerden dolayı yeterli eğitim alamayan öğrencilere de eğitimlerini tamamlama fırsatı doğurmaktadır.
Yaratıcılık: Eğitim teknolojisi öğrencilere çok seçenekli öğrenme olanakları sunarak yaratıcılıklarını geliştirmelerini sağlamaktadır.
Bireysel Öğretim: Eğitim teknolojisi öğretimi bireyselleştirmektedir. Öğrencilerin kendi hızlarına göre öğrenmelerine olanak sağlar. Öğrenciler için farklı alternatifleri seçme fırsatı sunduğundan öğrenme hızlarından kaynaklanan farklılıkların düzenlenmesi sağlanmaktadır.
Motivasyon: Hareketli ve renkli materyalleri öğretim ortamlarına katarak öğrencilerin dikkatini çekip öğrenme isteklerinin artmasını sağlar.
Kopya Edilen Sistem: Öğrenci sayısı her yıl arttıkça öğretim için gerekli materyaller yetersiz kalabilmektedir. Eğitim teknolojisi sayesinde kopya edilebilen gerekli olduğunda tekrar tekrar kullanılabilen uygulamalar ortaya koymaktadır.

Eğitim Teknolojileri Açısından Dijital Dönüşüm

 • Eğitimin dijital dönüşümünde kullanılan cihazlar ya da uygulamalar yalnızca birer araçtır. Dönüşümün yalnızca bu araçların kullanımını yaygınlaştırarak gerçekleşmesi beklenemez. Bu yüzden bunu bir zihniyet meselesi olarak ele alıp, kullanılan cihazdan ziyade içerik, yazılım ve eğitimcilerin niteliği konularına eğilmek gerekmektedir.
 • Öğrencilerin teknik üretim konusunda teşvik edilmesi olumlu bir gelişme olmakla birlikte; bu üretim, dijital okuryazarlık ve içerik üretimi becerileriyle desteklenmelidir.
 • Dijital dönüşüm tablet ve uygulamayla değil, dinamikler ve dinamikler üzerindeki değişimler ile mümkündür.
 • Eğitim teknolojilerinde oyunlaştırma yöntemi, öğrencilerin problem çözme ve kritik düşünme becerilerine katkı sağlamaktadır.
 • Eğitimde dijital dönüşüm kısa sürede gerçekleşecek bir devrim olarak algılanmamalı, uzun vadeli bir evrim olarak görülmelidir ve bu süreç profesyonel/akademik çevreler tarafından yönetilmeli ve yönlendirilmelidir.

Öğretmen-Öğrenci-Öğrenme Açısından Dijital Dönüşüm

 • Eğitimde dijital dönüşüm, öğrenciyi eğitim sürecinde etkilenen olmaktan çıkarıp bir bileşen haline getirmeyi hedeflemelidir.
 • 21.yy’da eğitim; iletişim, kritik düşünme, yaratıcılık, iş birliği, dijital okurluk becerilerini kazandırabilecek nitelikte olmalıdır.
 • Online ve offline eğitim arasında bir tercih yapmaktansa bu iki eğitim modelini sentezlemek gerekmektedir.
 • Dersler artık öğrencinin alışkanlıkları üzerinden dizayn edilmelidir. Öğretmen öğrencinin içgörülerini bilebilmelidir. Öğretmenin, öğreten olmaktan çok, bir yol gösterici olmaya dönüştüğü bir dönemdeyiz.
 • Öğrenciler için ilham, cesaret ve uygulamaya dayalı deneyimler tasarlanmalıdır. Bu deneyimler tasarlanmadan yola çıkıldığında dijital eğitim sürecini yönetmek mümkün değildir.
 • Eğitim konusunda zamandan, mekandan ve cihazdan bağımsız ortak bir akıl ve disiplin oluşturulmalıdır.
 • Öğretmenin rolü bilgi çağında değişmektedir. Öğretmen bilgiyi kendinde saklayan bir unsur olmaktan çıkıp, öğrenciyi nitelikli ve çeşitli bilgi kaynaklarına yönlendirmeye başlamaktadır.
 • Önemli olan sınıfın ortalama hızına göre değil, her öğrencinin kendi hızına göre öğrenmesidir. Eğitimde dijital dönüşüm bunu getirmektedir.
 • Eğitimde dijital dönüşüm için önce hedefler belirlenmeli, ardından altyapının yeterliliği kontrol edilmelidir. Öğretmenin dahil edilmediği, görüşlerinin alınmadığı çalışmaların başarılı olması mümkün değildir.
 • Eğitimde not ile ölçümleme yaparak sonuç yaratmak yerine, hikâyeleştirme ile öğrencinin sürecin içinde aktif rol alması sağlanmalıdır.
 • Uygulamaya geçilmeden önce pilot çalışmaların yapılması, uygulamanın avantaj ve dezavantajlarının belirlenmesini ve gerekli değişikliklerin yapılması için geri dönülebilir bir aşamada olmayı sağlayacaktır.

Yerelde ve Globalde Dijital İçerik Açısından Dijital Dönüşüm

 • Konu dijital olduğunda dikkat etmemiz gereken konular arasında ilk sıralarda güvenlik olmalıdır. Dijital kimliğimizin güvenilirliğini sağlamak, sosyal öğrenmeden önce atmamız gereken bir adımdır.
 • Dijital içerikle ilgili en büyük problemlerden biri bilgi kirliliğinin yoğunluğudur. Fakat bu problemi de yine dijital mecraların sunduğu, kaynak güvenilirliğini test etmemizi sağlayan araçlarla çözebilmekteyiz.
 • Dijital projelerin amaçlarından biri de eğitimde yerel ekosistemi canlandırmak ve geliştirmektir.
 • Türkiye’de eğitimde dijital dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri de dijital içerik yetersizliğidir. Dijital içerik basılı bir yayının online formatından çok daha fazlasıdır.

 


Kaynaklar :  

http://www.dijitaldonusumdergisi.com/dijital-donusum-nedir/
https://digitalage.com.tr/egitimde-dijital-donusum-ve-otesi/
https://www.thebrandage.com/egitimde-dijital-doenusum-nasil-gerceklesecek


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir