JavaScript Browser Nesneleri

OguzhanKaracar tarafından tarihinde yayınlandı

JavaScript’ de browser (tarayıcılar) ile ilgili özellikleri ayarlayabilmemiz için bazı özellikler vardır.Bunların en çok kullanılanlarını seçtim.

Browser Nesneleri

Browser’ın Javascript dilinde adı Navigator’dır. Ziyaretçinin Browser programı ister Netscape Navigator olsun, isten Internet Explorer olsun, Javascript için Navigator’dır; nesnelerine de Navigator Nesneleri denir. Bunların başında, Browser’ın pencereleri ve Çerçeveler gelir.

Pencere (window)

Şu ana kadar yazdığımız bir çok Javascript kodunda Navigator penceresinin bazı özelliklerini kullandık: width (genişlik), height (yükseklik), toolbar (araç çubuğu) gibi. Şimdi bu özellikleri toplu olarak sıralayalım:

 • width                      Navigator’ın sayfanın görüntülenmesi için ekrandaki temiz alanının piksel olarak  genişliği.
 • height                     Navigator’ın sayfanın görüntülenmesi için ekrandaki temiz alanının piksel olarak yüksekliği.
 • toolbar                    Navigator’ın araç çubuğunun gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).
 • menubar                 Navigator’ın menü çubuğunun gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).
 • scrollbars                Navigator’ın sağ ve alt kenardaki kaydırma çubuklarının gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).
 • resizable                 Navigator penceresinin büyütülebilir-küçültülebilir olması (=1) veya olmaması (=0).
 • status                     Navigator penceresinin alt kenarındaki mesaj çubuğunun gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).
 • location                   Navigator penceresinin URL adres çubunun gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).
 • directories               Netscape’de ikinci araç çubunun gösterilmesi (=1) veya gizlenmesi (=0).
 • copyhistory              Mevcut Navigator penceresinin history kaydının (daha önce ziyaret edilen URl adreslerinin tutulduğu çizelgenin) yeni pencereye de kopyalanması.
 • outerWidth              Navigator penceresinin piksel olarak genişliği.
 • outerHeight              Navigator penceresinin piksel olarak yüksekliği.
 • left                        Navigator penceresinin ekranın sol kenarından piksel olarak uzaklığı.
 • top                         Navigator penceresinin ekranın üst kenarından piksel olarak uzaklığı.
 • alwaysRaised        Navigator penceresinin masaüstünde açık bütün pencerelerin üzerinde kalmasını sağlar. (Sadece Windows ve MacOS’de işler.)
 • z-lock                Navigator penceresinin içi tıklansa bile masaüstünde açık bütün pencerelerin altında kalmasını sağlar. (Sadece Windows ve MacOS’de işler.)

(Evet-Hayır anlamına değer alan özellikleri 1 ve 0 ile belirtebileceğiniz gibi yes (evet) ve no (hayır) ile de belirtebilirsiniz.)

Javascript’in yeni Navigator penceresi açma metodu, window.open() şeklinde yazılır:

yeniPencere = window.open(“yenisayfa.htm”, “YeniPencereninAdı”, “toolbar=1, menubar=yes, resizable=no”);

Burada, yeni pencereye vermek istediğiniz adın tek kelime olduğuna, özelliklerin bir çift-tırnak içinde toplandığına dikkat edin.

Navigator pencereleri, xxxx.close() metodu ile kapatılır. xxxx yerine açık pencerenin adını yazmanız gerekir. Aksi taktirde Javascript komutunu icra ettiğiniz pencerenin kendisi (yani Browser) kapanır. (Bazı Browser’ların bazı sürümleri Javascript tarafından açılmamış Navigator pencerelerinin Javascript ile kapatılmasına izin vermezler.)

Bu nesnenin ve her iki metodun da kullanımını daha önce gördük. Mevcut bir HTML belgesinin adını vermeden, yeni pencereyi açtırıp, içine Belge nesnesini kullanarak HTML komutları yazdırmayı, aşağıda Belge Nesnesi bölümünde ele alacağız. Bu arada, Browser’ın kendisinin bazı özellikleri ile Javascript açısından nesne olduğunu tekrarlayalım.

Bu açıdan Browser’ın Javascript için şu özellikleri vardır:

 • appname                 Browser’ın adı
 • appVersion              Browser’ın sürümü
 • appCodeName       Browser’ın kod adı
 • userAgent               Browser’ın Server’a kendisini tanıtırken verdiği isim.

Örnek kod parçası;

Şu kısa kodu browser.htm adıyla kaydeder ve farklı Browser’larla açarsanız, Netscape ve IE hakkında bilgileri bir kutu içinde görebilirsiniz:

function siziTaniyalim () {
var BrowserAdi = ""
BrowserAdi += "Browser: " + navigator.appName + "r"
BrowserAdi += "Sürümü:" + navigator.appVersion + "r"
BrowserAdi += "Kod Adı: " + navigator.appCodeName + "r"
BrowserAdı += "userAgent: " + navigator.userAgent + "r"
alert(BrowserAdi)
}

 


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir