online-education-LMS

E-Öğrenme Trendi

  Yeni Teknolojiler hayatımızın birçok dalını etkiliyor. Eğitim sektörü de dijital devrime yabancı kalamıyor. Hem sınıf içinde dijital teknolojilerin ve cihazların kullanımı hem de online eğitimde bu teknolojilerin kullanımı artıyor.     1) Big Data (Büyük Veri)  Artan online eğitim araçları ve eğitimlerde tutulan bilgilerin kullanılarak kişilere özel eğitimler tasarlanması, Devamı…

online-education-LMS

Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) Nedir?

Ulusal alan yazında Learning Management System kavramının karşılığı olarak Öğrenme Yönetim Sistemi, Öğrenim Yönetim Sistemi ve Eğitim Yönetim sistemi kavramları kullanılmaktadır. Bu çalışmada söz konusu kavramın karşılığı olarak “Öğrenme Yönetim Sistemi” kullanılacaktır. Bilgisayarların eğitim alanında kullanılma sürecine bakılırsa bilgisayar tabanlı öğretim (computer-based instruction-CBI), bilgisayar destekli öğretim (computer assisted instruction-CBI), bilgisayar Devamı…